Diensten

Erik Wekking is specialist op het gebied van het arbeidsrecht en houdt zich bezig met het adviseren, begeleiden en procederen op arbeidsrechtelijk terrein, zowel ten behoeve van werkgevers als werknemers.

Erik Wekking richt zich met name op de volgende aandachtsgebieden:

  • Arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • Individueel ontslag;
  • Ontslag statutair directeur;
  • Ontbinding door de kantonrechter;
  • Ontslag via UWV-procedure;
  • Concurrentie- en relatiebeding;
  • Overgang van onderneming;
  • CAO en medezeggenschapsrecht;
  • Collectieve ontslagen en reorganisaties